ADDMISSION FORM
(2012-2013)

KANORIA PG MAHILA MAHAVIDYALAYA JAIPUR

jawaharlal Nahru Marg,Jaipur-302004.Tel.:0141-2707539/2706672.Fax:0141-2701769
Print Challan
Student Name
Father's Name
Date Of Birth